Wat is kPNI?

Wat is klinische Psycho-Neuro-Immunologie[kPNI]?


De kPNI of klinische Psycho-Neuro-Immunologie, bestudeert holistisch hoe het
lichaam als een geheel functioneert en hoe het eigenlijk kan dat het lichaam
chronische ziek wordt en het niet meer zelf kan herstellen.


Hoe is kPNI ontstsaan?

De term klinische Psycho-Neuro-Immunologie werd in de begin jaren ’70 door de
Amerikaanse professor Robert Ader gebruikt die ontdekte wat met name stress
voor invloed had op de fysiologische functies van het lichaam. Hierin ligt de
bakermat van de kPNI. De klinische Psycho-Neuro-Immunologie heeft zich verder
ontwikkeld op basis van de wetenschappelijke onderzoeken, en in de voorbije 2
decennia hebben professor Dr. Bram van Dam en Dr. Leo Pruimboom de
integratie van de klinische Psycho-Neuro-Immunologie in de dagelijkse praktijk
mogelijk gemaakt binnen en buiten de Benelux.


kPNI van wetenschap tot dagelijks praktisch toepasbaar

De klinische Psycho-Neuro-Immunologie(kPNI) is een snel groeiende wetenschap
die de verbinding maakt tussen onze psyche, ons immuunsysteem en onze
hersenen en hormonen. Nadruk ligt op de betekenis en het toepasbaar maken
van de fysiologische processen van het lichaam voor de dagelijkse praktijk. Wat
gebeurt er in ons lichaam als we ziek worden? Waarom gaat de klacht niet weg?

Maar hoe kan al deze kennis bijdragen aan de genezing alsook het voorkomen
van de chronische ziekten die zo typisch zijn binnen onze westerse samenleving?

Communicatie
De wetenschap van de klinische Psycho-Neuro-Immunologie is gebaseerd op de
ontdekking dat elk menselijk orgaan en elke afzonderlijke cel voortdurend
communiceert met andere organen en cellen en elk mens als zodanig een
‘netwerk’ is van communicerende systemen. Welke voeding of vulling invloed
heeft op dit proces of het nalaten van bewegen en de enorme impact van stress
of bij hechting stoornissen. Ook het wel of niet deel uitmaken van een netwerk van
sociale structuren die ook weer invloed hebben op het interne communicatie
systeem.

De juiste verandering leidt tot de beste gezondheid
De juiste communicatie is van belang om goed te kunnen reageren op steeds
veranderende omstandigheden om zo het lichaam weer in balans te kunnen 
brengen en te houden. Organen, systemen en cellen zijn constant met elkaar
in communicatie en zijn afhankelijk van de mogelijkheid van het lichaam om te
kunnen reageren op de veranderingen in de omgeving maak ook bij stress, 
slechte voeding, gifstoffen, gevaar, te weinig slaap en te weinig beweging of
fysieke inspanning. Dit zijn allemaal epigenetische factoren die van invloed
kunnen zijn op het juist functioneren van het lichaam en daarmee de waarborg
voor onze gezondheid.


De klinische Psycho-Neuro-Immunologie(kPNI) maakt veel gebruik van inzichten uit
wetenschappelijke onderzoeken en publicaties. Door het samenbrengen van al
deze inzichten krijgen we een steeds betere inzicht van het grotere geheel.
Biologie, biomedische wetenschappen, psychologie en gedragswetenschappen
en Epigenetica leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan de kPNI.


De kPNI is vooral een manier om de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak te
achterhalen met inzicht over hoe het lichaam in zijn geheel functioneert bij
gezondheid en/of ziekte. De kPNI is daarom een goede aanvulling niet alleen op
de medische zorg maar ook voor de natuurgeneeskunde, de orthomoleculaire
geneeskunde en zelfs bij psyche-sociaal therapie en EMDR.

Er is een steeds meer toenemende belangstelling voor deze manier van denken
dat zal leiden tot een grote toename van inzichten die worden ondersteund door
verschillende wetenschappers, internationale publicaties en vakliteratuur.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op via: 026-3514071 of via de mail:
info@VitaNovaMedicalCentre.nl