Ik heb een klacht

Heb je een klacht, laat het ons weten!

Ben je ontevreden met de behandeling of zijn er dingen gebeurt waar je je twijfels over hebt dan willen we je alle mogelijkheden geven het ons te melden en in goed overleg op te lossen voor je. Is dat niet na tevredenheid dan kun je een klacht indien bij het tuchtcollege voor complementaire zorg.

Tuchtcolleges voor de complementaire zorg

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

De TCZ heeft een aparte registratie voor studenten, die gedurende een bepaalde periode van hun studie patiënten/cliënten behandelen. De studenten dienen aan- en afgemeld worden door de beroepsorganisatie of de opleider.

Als u een klacht heeft over een therapeut, kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Beroep. Dit college bestaat uit een raad van minimaal drie en maximaal vijf personen.